contact us

Marissa Davis, Executive Director

Sarah Bunch, Director of Marketing

marketing@newantiquities.org

Nathan R. Miles, Artistic Director        

artisticdirector@newantiquities.org               

Claudia Acosta, Director of Education

education@newantiquities.org